3 bài tập đơn giản giúp đánh tan mỡ thừa ở phái nữ

Tiếp đó, bạn từ từ nhón gót chân, giữ vững hông, rồi từ từ trở lại tư thế ban đầu và lặp lại bài tập này từ 12-15 lần.

Bài tập 1:

-Tư thế đứng thẳng người, hai tay dang rộng ngang vai rồi gập tay lên phía trên đỉnh đầu sao cho cánh tay tạo thành góc 90 độ, hai chân mở rộng bằng vai.
-Tiếp đó, bạn vẫn giữ người và chân thẳng, bạn cần giữ được độ vuông góc của cánh tay như ban đầu, rồi từ từ di chuyển tay về trước mặt.
-Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 30 giây, rồi trở lại tư thế ban đầu, lặp lại bài tập giảm cân này từ 15-20 lần cho mỗi lần tập.
Bài tập 2:

-Tư thế đứng thẳng người, hai tay nắm chắc trước ngực. Khuỵu gối, hạ thấp người, giữ thẳng lưng, hai chân mở rộng hơn vai, bàn chân tạo góc 45 độ.
-Tiếp đó, bạn từ từ nhón gót chân, giữ vững hông, rồi từ từ trở lại tư thế ban đầu và lặp lại bài tập này từ 12-15 lần.
Bài tập 3:
-Bạn cần ở tư thế đứng thẳng người, giang rộng hai tay ngang bằng vai, hai cánh tay tạo thành một đường thẳng, 2 chân mở rộng hơn vai.

-Tiếp đó, bạn đưa 2 tay lên trời, bàn tay úp vào nhau, giữ thân hàng và 2 chân thẳng đứng. Sau đó, bạn duỗi thẳng 2 tay trước mặt rồi trở về vị trí ban đầu. Lặp lại bài tập này từ 15-20 lần, cho mỗi lần tập.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *